Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Vård och omsorg i Höör har en gemensam värdegrund, som ligger till grund för all verksamhet.

Nationellt i Sverige har en värdegrund för äldreomsorgen fastslagits. Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att den äldre medborgaren får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Vad menas med värdighetsgaranti?

Värdighetsgarantier är en konkret beskrivning av vad du och dina anhöriga kan förvänta er av äldreomsorgen i Höör.

Med social sektors värdegrund och den nationella värdegrunden för äldreomsorgen i Sverige som utgångspunkt har socialnämnden i Höör beslutat om fem lokala värdighetsgarantier.

Vi garanterar att

  1. Du som ansöker om särskilt boende erbjuds ett familjerådslag för att planera för hur dina behov bäst ska tillgodoses.
  2. Vi tillsammans med dig skriver en genomförandeplan inom två veckor från det att din hjälp har startat. Genomförandeplanen beskriver hur du vill att vi ska hjälpa dig med det du har blivit beviljad.
  3. Personal från äldreomsorgen i Höörs kommun, eller som arbetar på uppdrag av densamma, ska legitimera sig vid besök i ditt hem. Legitimationen ska bäras synlig för dig.
  4. Ta kontakt med dig i god tid om vi inte kan komma inom en halvtimme från avtalad tid.
  5. Vi kontaktar dig i förväg om någon annan än för dig känd personal kommer.

Synpunkter

Vi vill veta om du upplever att vi inom äldreomsorgen har missat att leva upp till någon av de fem värdighetsgarantierna. Det du berättar för oss kommer att leda till att vi utreder vad som har hänt och ser till att bristerna inte upprepas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.