Seniorträffar – förebyggande

Höörs kommun erbjuder alla som fyllt 80 år och inte har omsorgsinsatser att medverka i seniorträffar.

Seniorträffarna är till för dig som känner att du vill veta om och samtala kring frågor som hälsa, välmående och hur du kan fortsätta att leva ett självständigt och gott liv.

Fyra träffar

Träffarna är upplagda på fyra tillfällen. Vårens träffar anordnas på mötesplats Kungshällan, där även fika serveras.

  • Första träffen leds av en fysioterapeut. Det blir samtal om fysiskt aktivitet, kost och fallprevention.
  • Det andra tillfället leds av en arbetsterapeut och samtalet kretsar då kring hjälpmedel, teknik i vardagen och tips angående minnesträning.
  • Tredje tillfället leds av en biståndshandläggare och det blir då samtal om boende, stöd i hemmet samt aktiviteter som erbjuds av kommunen.
  • Det fjärde och sista tillfället är sjuksköterska med och det blir samtal om att egenvård, att bevara hälsan och läkemedel.

Träffarna leds av oss men det finns även möjlighet för deltagarna att dela sina egna erfarenheter och komma med tips och idéer med utgångspunkt i dagens ämne.

Seniorträffarna är frivilliga och kostnadsfria men du behöver anmäla dig för att kunna delta. Inbjudan kommer att skickas ut till dig som omfattas av erbjudandet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.