Du som vill bli god man eller förvaltare

Vill du göra en insats för att hjälpa en medmänniska? Är du van vid myndighetskontakter och har lätt för att hålla koll på siffror och papper? Vill du dela med dig av din omsorg och har respekt för allas lika värde?

Vem kan bli god man?

Du som vill bli god man kan vara ung eller gammal, du kan ha vilket jobb eller utbildning som helst eller kanske är du pensionär. Du måste vara över 18 år, ha en hel del livserfarenhet och du får inte själv ha en god man eller förvaltare. För att du ska kunna hjälpa en annan människa är det viktigt att du själv har en ordnad ekonomi, goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och goda kunskaper i det svenska språket. Du måste även klara av att sköta någon annans privatekonomi och kunna redovisa den enligt de krav som ställs. Du ska kunna leta efter information på ett självständigt sätt och våga fatta beslut. Det är också viktigt att du har den tid som krävs för uppdraget.

Du ska ha god datorvana och möjlighet att sköta delar av uppdraget via digitala verktyg. Du ska även ha en e-postadress.

Om du vill bli god man för ensamkommande barn behöver du också vara särskilt lämpad för att arbeta med utsatta barn och ha förståelse för deras behov och känna till hur asylprocessen fungerar.

Vem kan få hjälp av en god man eller förvaltare?

Det finns olika anledningar till att en person kan vara i behov av stöd från en god man eller en förvaltare. Personerna som behöver din hjälp kan vara unga eller gamla. De kan ha minnessvårigheter, begåvningshandikapp, psykiska störningar, missbruksproblem eller fysiska sjukdomar och skador. Det som avgör om personen har rätt till hjälp av en god man är om personen inte själv kan bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen.

Vad gör en god man?

Vad du som god man ska göra beror på hur ditt uppdrag är utformat och vilken hjälp som behövs. Vanligen hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och sköta sin ekonomi. Som god man kan du ta hand om ekonomiska frågor. Det innebära bland annat att du för räkenskaper över ekonomin, betalar räkningar, sparar kvitton och gör upp en budget. Du kan företräda personen i kontakten med myndigheter, ansöka om bidrag och teckna försäkringar. Du kan även behöva hjälpa till med större saker till exempel ansöka om boende eller sälja en fastighet.

Som god man träffar du vanligen din huvudman en gång i månaden. I början kan ni behöva tätare kontakt för att lära känna varandra och få in bra rutiner. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan dig och den du hjälper.

Du ska redovisa ditt uppdrag till överförmyndarnämnden eller överförmyndaren en gång om året. Om du är noga med det regelbundna arbetet underlättar du för dig själv när det är dags att redovisa ekonomin.

Vad gör en förvaltare?

Om någon har ett väldigt stort hjälpbehov kan den tilldelas en förvaltare. Förvaltaren tar då hand om ekonomin, bankkonton och ingår avtal för den hjälpbehövande. En förvaltare behöver inte ha samtycke från sin huvudman, men detta bör alltid eftersträvas. Förvaltarskap kan vara en tvångsåtgärd men huvudmannen kan även själv ansöka om en förvaltare. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.

Får jag betalt?

Att vara god man och förvaltare är delvis ett ideellt uppdrag. Men du har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter. Hur stort arvodet blir bestäms en gång om året av överförmyndarnämnden eller överförmyndaren.

Enligt föräldrabalken är huvudregeln att huvudmannen ska betala arvodet, men ibland är det kommunen som ska betala.

Hur blir jag god man eller förvaltare?

Du som vill bli god man eller förvaltare anmäler du ditt intresse till överförmyndarnämnden eller överförmyndaren genom att fylla i och mejla blanketten ”Intresseanmälan”.  använda vår e-tjänst eller genom att ringa till oss. När vi har fått din anmälan kommer vi att kontrollera vilka uppgifter som finns om dig i Kronofogdemyndighetens och socialtjänstens register. Vi kontrollerar även uppgifter i polisens belastningsregister.

Om överförmyndarnämnden eller överförmyndaren tycker att du skulle passa som god man kontaktar vi dig och bokar tid för en personlig intervju. Vi kommer då presentera uppdraget närmare. Om du känner att du vill bli god man eller förvaltare kommer vi att lägga in dig i vårt register över aktiva ställföreträdare och skicka lämpliga uppdrag till dig. Du kommer även att bli inbjuden till utbildningar. Du får grundläggande utbildning om uppdraget och hur man sköter räkenskaperna.

Genom att göra intresseanmälan godkänner du att dina personuppgifter får lagras och användas av överförmyndarnämnden eller överförmyndaren för att genomföra rekryteringen av god man och förvaltare.

Information och aktuella nyheter kommuniceras via e-post och på vår hemsida. För att försäkra dig om att du får all information behöver vi ha din e-postadress.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.