Psykisk funktionsnedsättning

En psykisk funktionsnedsättning kan påverka din förmåga att ta hand om dig själv i det dagliga livet. Den kan påverka din förmåga att umgås med andra. Den kan även minska din förmåga att arbeta eller att delta i aktiviteter.

I Höörs kommun finns olika verksamheter och stöd som är till för att underlätta ditt vardagliga liv. Du kan bland annat få hjälp i form av boende, sysselsättning och kontaktperson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.