Äldrelinjen

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med.

Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer.

De erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Den viktigaste uppgiften för deras volontärer är att stödja dig.

Äldrelinjen erbjuder inte behandling, men när tankarna är mörka och tunga kan ett gott samtal bli en vändpunkt.

Du når oss på telefonnummer 020-22 22 33.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.