Planering av stöd efter en sjukhusvistelse

När du vistas på sjukhus och din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård kan du behöva stöd från oss i kommunen när du kommer hem.

Gäller dig som har fått förändrade behov av insatser och stöd. Denna dialog sker i samförstånd mellan sjukhus och kommunen.

För att planera det stödet får du redan på sjukhuset, erbjudande om ett planeringsmöte samma dag du kommer hem. Mötet handlar om din situation efter sjukhusvistelsen, vilka resurser du själv har och vilket stöd du eventuellt behöver.

Hemtagningsteam

Vi som erbjuder planeringsmötet är ett team bestående av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och biståndshandläggare eller LSS handläggare. Vi arbetar tillsammans med en grupp undersköterskor i hemtjänsten och har därför möjlighet att omedelbart ge det stöd som vi tillsammans med dig kommit överens om på planeringsmötet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.