Planering av stöd efter en sjukhusvistelse

När du vistas på sjukhus och din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård kan du behöva stöd från oss i kommunen när du kommer hem.

Gäller dig som har fått förändrade behov av insatser och stöd. Denna dialog sker i samförstånd mellan sjukhus och kommunen.

För att planera det stödet får du redan på sjukhuset, erbjudande om ett planeringsmöte samma dag du kommer hem. Mötet handlar om din situation efter sjukhusvistelsen, vilka resurser du själv har och vilket stöd du eventuellt behöver.

Hemtagningsteam

Vi som erbjuder planeringsmötet är ett team bestående av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och biståndshandläggare eller LSS handläggare. Vi arbetar tillsammans med en grupp undersköterskor i hemtjänsten och har därför möjlighet att omedelbart ge det stöd som vi tillsammans med dig kommit överens om på planeringsmötet.

Vilka kan vara med på planeringsmötet?

 • Du själv
 • Närstående
 • Biståndshandläggare
 • Sjuksköterska eller distriktssköterska
 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnast eller fysioterapeut
 • Undersköterska eller vårdbiträde

Om du behöver tolk så ordnar vi det.

Hur går det till på planeringsmötet?

 • Mötet äger rum hemma hos dig eller på korttiden
 • Mötet tar ungefär en timme
 • Deltagarna presenterar sig
 • Vi pratar om hur du klarat vardagen tidigare, hur du klarar dig just nu och vad du behöver för stöd
 • Du ska även få prova hur du klarar att ta dig fram i bostaden ifall något hjälpmedel behövs direkt
 • Mötet avslutas med att vi sammanfattar vad som sagts under mötet och skriver ner det till dig
 • Vi bestämmer även en tid för uppföljning

Kan du få stöd i hemmet direkt efter planeringsmötet?

Vi har möjlighet att ge stödet redan från den stunden du kommer hem. Du kommer att få en egen kontaktperson. Om det trots det planerade stödet inte fungerar hemma, så görs en ny bedömning skyndsamt och en av åtgärder kan vara att komma på korttidsplats för att träna, andra åtgärder kan vara lite mer insatser dag som natt, eller andra hjälpmedel.

Hur kan Du förbereda dig inför planeringsmötet?

Exempel på frågor som är bra att fundera på i förväg:

 • Vad klarar du själv?
 • Hur fungerar din bostad i nuvarande situation?
 • Har du någon som tar emot dig när Du kommer hem?
 • Har du någon som kan hjälpa dig att hämta ut medicin eller dylikt?
 • Har du extranyckel till hemtjänsten ifall du skulle behöva hjälp eller trygghetslarm?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.