Nationell Patientöversikt NPÖ

Journal skrivs för alla patienter vid vårdkontakter och innehåller de uppgifter som behövs för att ge dig en god och säker vård. Men journalerna finns inte samlade på ett ställe, vilket gör det svårt för vården att ta del av hela din vårdsituation. Därför införs Nationell Patientöversikt, NPÖ, i Sverige.

Nationell patientöversikt är ett IT-stöd som sammanställer dina journaler från olika system i hela landet. Detta gör att vårdpersonalen snabbt får en översikt av din vårdhistoria och ditt vårdbehov. För dig som patient innebär det att du inte måste komma ihåg och upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare.

Vad visas i Nationell patientöversikt?

NPÖ är en översikt av dina uppgifter från flera olika journalsystem- det är inte en stor, komplett, journal. Viktiga uppgifter som visas i NPÖ är till exempel diagnoser, ordinerade läkemedel, planerade och genomförda kontakter, laboratoriesvar och journalanteckningar.

På så sätt kan vårdpersonalen vid behov, och om det har betydelse för din vård, ta del av din vårdhistoria för att få bättre beslutsunderlag för diagnos och behandling. Till exempel om du vårdas inom regionen eller primärvården kan uppgifter ur din journal hämtas på ett enkelt och säkert sätt från deras journalsystem. Detta gäller även om du skulle råka ut för en olycka i en annan region eller landsting.

Din integritet skyddas!

Det är bara behörig personal, som har en patientrelation till dig, som får och kan ta del av dina journaluppgifter. Ditt samtycke krävs också för att vårdpersonal ska få ta del av dina uppgifter som registrerats hos annan vårdgivare.

Varje gång vårdpersonal tar del av dina journaluppgifter via NPÖ registreras det och loggas. Det går i efterhand att spåra vem som läst din journal och när detta skedde. Du kan själv begära att ta del av den informationen hos din vårdgivare.

Om du vill spärra dina uppgifter

Du kan välja att spärra hela eller delar av din journal. I så fall meddelar du den mottagning eller vårdenhet som du besökt och då visas inte dina journaluppgifter från den vårdenheten i NPÖ. Tänk på att du iså fall själv måste informera vårdpersonalen om din vårdhistorik så att de kan ge dig en god och säker vård. Du begär också själv om, och när, en spärr ska tas bort för din journal.

Hantering av personuppgifter

Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är Socialnämnden.
Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du önskar mer information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.