Tandvård

För att förbättra möjligheterna till god munhälsa för sjuka och funktionshindrade erbjuder Region Skåne avgiftsfri munhälsobedömning och nödvändig tandvård med avgift inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

För att vara berättigad till tandvårdsstöd ska du ha ett omfattande och varaktigt behov av vård, service och omvårdnad. Det spelar ingen roll om du bor på ett vård- och omsorgboende eller i ordinärt boende.

Du behöver ett tandvårdsintyg för att omfattas av den här förmånen. Intyget utfärdas efter bedömning av kommunens handläggare eller distriktssköterska.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.