Kan vara svårt att nå oss via mejl

Just nu är det tekniska problem som gör att det kan vara svårt för mejl att komma fram. Det kan även vara problem med att nå vår webbplats hoor.se. Behöver du komma i kontakt med kommunen? Ring vår Medborgarcentrum på telefonnummer 0413-280 00.

Vi arbetar på åtgärda felet. Informationen uppdateras löpande.

Tandvård

För att förbättra möjligheterna till god munhälsa för sjuka och funktionshindrade erbjuder Region Skåne avgiftsfri munhälsobedömning och nödvändig tandvård med avgift inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

Rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård har du som:

  • bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Du som vill besöka en tandläkare och få tandvård kan vända dig till folktandvården eller till en privat tandläkare.

Du behöver ett tandvårdsintyg för att omfattas av den här förmånen. Intyget utfärdas efter bedömning av kommunens handläggare eller distriktssköterska.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.