Cykelfrämjandets Cyklistvelometer

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år.

Höörs kommun hjälper cykelfrämjandet att dela enkäten för att samla in kunskap om hur Höör upplevs som cykelkommun. Resultatet presenteras i en nationell rapport samt på kommunal nivå. Kommunresultat presenteras enbart för de kommuner som har fått in tillräckligt stort antal svar (kopplat till kommunens invånarantal). Minst 50 svar krävs från Höörs kommun för att resultatet ska presenteras.

Årets enkät är öppen till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras på cykelfrämjandets hemsida 8 oktober.

Du kan läsa mer om Cyklistvelometern och se enkäten här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.