Naturreservat och skyddad natur

I Skåne finns närmare 350 naturreservat och 17 av dem finns inom Höörs kommun. Tegeldammarna-Lergravarna förvaltas av kommunen men naturreservat förvaltas oftast av Länsstyrelsen.

I ett naturreservat får du vara i området på naturens villkor. Skyltar beskriver områdets natur och sevärdheter och anger vilka regler som gäller för just det unika reservatet. Du kan vandra fritt, men ditt husdjur måste vara kopplat.

Du kan grilla, men bara vid särskilda eldplatser. Du kan oftast plocka bär och svamp, men inte störa och förstöra. I de flesta naturreservat får du inte heller bryta kvistar eller plocka växter.

Ett naturreservat kan bildas av olika anledningar, till exempel för att bevara varierade naturtyper med många olika skyddsvärda växter och djur.

Gäller allemansrätten i skyddad natur?

Nej, allemansrätten gäller inte i naturreservat och i nationalparker därför att ibland skyddas särskilt värdefull natur för att de arter som lever där ska kunna finnas kvar. Många av jordens alla arter kräver väldigt specifika livsmiljöer för att överleva och därför skyddas natur på olika sätt. I dessa särskilt värdefulla områden gäller därför inte allemansrätten just för att vi ska värna om den biologiska mångfalden.

Det kan vara olika regler beroende på vilket naturreservat det gäller. Vid varje naturreservat och nationalpark sitter det skyltar med information om vad som är speciellt med just det området samt de föreskrifter som talar om vad som är och inte är tillåtet. Den vita stjärnan är symbolen som markerar det skyddade området. Besök gärna ett naturreservat, de är väldigt trevliga att vistas i även för oss människor.

Läs mer om allemansrätten i skyddade områden på Naturvårdsverkets webbsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.