Naturreservat och skyddad natur

I Skåne finns närmare 350 naturreservat och 17 av dem finns inom Höörs kommun. Tegeldammarna-Lergravarna förvaltas av kommunen men naturreservat förvaltas oftast av Länsstyrelsen.

Ett naturreservat kan bildas av olika anledningar, till exempel för att bevara varierade naturtyper med många olika skyddsvärda växter och djur. I ett naturreservat får du vara i området på naturens villkor och ofta finns det slingor att vandra och rastplatser att fika vid.

Vid varje naturreservat sitter det skyltar med information om vad som är speciellt med just det området samt föreskrifter som talar om vad som inte är tillåtet. Den vita stjärnan är symbolen som markerar det skyddade området.

Gäller allemansrätten i skyddad natur?

Nej, allemansrätten gäller inte i naturreservat därför att ibland skyddas särskilt värdefull natur för att de arter som lever där ska kunna finnas kvar. Många av jordens alla arter kräver väldigt specifika livsmiljöer för att överleva och därför skyddas natur på olika sätt. I dessa särskilt värdefulla områden gäller därför inte allemansrätten just för att vi ska värna om den biologiska mångfalden.

Besök gärna ett naturreservat, de är väldigt trevliga att vistas i även för oss människor.

Läs mer om allemansrätten i skyddade områden på Naturvårdsverkets webbsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.