Brottets bana

Den cirka tre kilometer långa leden Brottets bana är en lätt till medelsvår vandringsled som löper mellan Höörs Mölla och Stanstorps stenbrott i Stenskogen. Det finns även omarkerade stigar som slingrar sig fram i skogen, dessa har kommunen inget ansvar för men du är välkommen att gå på dem.

Bild på en vandringsled i skogen.

På Brottets bana kommer du behöva ta dig över flera stängsel med hjälp av trappstegar och under vissa perioder på året kan den nedre delen av leden bli till våtmark.

Ledens namn kommer från den numera nerlagda järnvägen som går utmed Flygarevägen. I folkmun kallades järnvägen för Brottets bana då byggnadssten transporterades på den mellan Stanstorps stenbrott och Höörs station.

Bild på en stuga vid sjön.

På utvalda platser på leden finns tavlor med kartor och information om omgivningens historia. Du kan även hämta broschyrer med karta i postlåda som finns i anslutning till informationstavlan vid Höörs Mölla.

Skogens historia

I Stenskogen har man brutit sandsten för tillverkning av byggsten och kvarnstenar sedan 1100-talet. Även byggsten för byggandet av Lunds domkyrka bröts här under denna tid. Sten som skulle formas till kvarnsten frilades och höggs på plats i Stenskogen. Stenarna transporterades sedan med hjälp av häst och vagn till Höör och Skånes hamnar för export.

De många och ofta djupa groparna, ”gravarna”, är spår efter denna långa period av stenbrytning. Ett exempel är ”Bossegraven” cirka 200 meter från Höörs Mölla (se skylt). Storhetstiden låg under 1700-1800-talet och Linné nämner under sin skånska resa ”den myckenhet av sten” som kom från Höörtrakten.

1905 anlades järnvägen ”Brottets Bana” mellan Stanstorps stenbrott och Höörs station för att underlätta transporterna av byggnadssten, trottoar, trappsten med mera. Redan 1910, då kvarnstenar började tillverkas av konstgjort material, lades järnvägen och stenbrottet ner.

En träbro över en flod ute i skogen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.