Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Frostavallens strövområde

I Frostavallens strövområde får du tillgång till fem olika vandringsslingor av olika längd och svårighetsgrad.

För dig med rörelsehinder har den knappt tre kilometer långa slingan runt Vaxsjön hårdgjord mark så att du kan ta dig fram med dina hjälpmedel. Viss hjälp kan behövas om du till exempel sitter i rullstol. Även barnvagnar kan med fördel tas med på den här slingan.

Strövområdet är mestadels på privatägd mark så visa stor hänsyn med att inte skräpa ner eller gå för nära hus och tomter. Se även till att du har din hund kopplad och att du stänger eventuella grindar som du passerar.

Det är Höörs kommun tillsammans med Stiftelsen Skånska Landskap och markägare i området som har hand om skötseln av strövområdet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.