Tjörnarps vandringsleder

Med vacker utsikt över Tjörnarpssjön kan du vandra i skiftande miljöer. Landskapet runt Tjörnarp är kuperat och här blandas betade och odlade marker med skogar.

Med Pågatåg kan du lätt ta dig till Tjörnarps vandringsleder. Längs med promenadstråket som går runt sjön finns några grillplatser.

Naturreservatet Lergravarna

Drygt en kilometer från järnvägsstationen ligger naturreservatet Lergravarna. Här finns en kortare spångad stig som kommunen är ansvarig för. Reservatet gränsar till Tjörnarps reningsverk. Tar du bilen hit kan du parkera på en mindre parkering utanför grindarna till reningsverket.

Naturreservatet Prästbonnaskogen

Bara 500 meter från stationen, norr om Tjörnarpssjön, ligger Prästbonnaskogens naturreservat. Söder om kyrkan finns en nyrestaurerad strandäng, där gäddorna kan simma upp och leka på våren. Vandringsslingor går genom reservatet och det finns gott om picknick- och grillplatser där du kan ta en paus.

Med undantag för vandringsslingan i naturreservatet Lergravarna sköts vandringslederna i Tjörnarp av Tjörnarps sockengille. Naturreservatet Prästbonnaskogen förvaltas av Länsstyrelsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.