Tyck till om Västra Stationsområdet

Illustration Västra station


Västra Stationsområdet är Höörs nästa utbyggnadsområde. Hur kan det utvecklas och hur skapar vi ett levande område för alla invånare?

Vi vill gärna ha dina synpunkter! Samrådstiden varar till den 23 november. Läs mer.

Idag stänger kommunhuset lite tidigare

2014-10-31

Så här dagen före Alla helgons dag stänger kommunhuset redan klockan 12. Vi önskar alla en trevlig helg!

Minnesgåvor till kommunanställda för lång tjänst

2014-10-30

Årets högtidliga utdelning av minnesgåvor till kommunens anställda hölls torsdagen den 9 oktober. Tjugofem år i Höörs kommuns tjänst är vad som krävs för att få vara med i gänget. I år hade 26 personer kvalificerat sig.

Plan för nya bostadshus längs Kvarngatan

2014-10-28

Detaljplanen för del av Stenskogen 2:2 och 2:3 är nu ute för granskning. Du kan se planhandlingarna i kommunhusets entrehall, eller här på hemsidan. Synpunkter på planen ska vara inne senast den 18 november.

Ändring av detaljplan för Näktergalen 3-6, samråd

2014-10-28

Syftet med planändringen är att upphäva tomtindelningen, så att två fastigheter kan läggas samman till en. Fastigheterna ligger längs Lärkgatan. Handlingarna finns på vår hemsida och i kommunhusets entré. Synpunkter ska vara inne senast den 18 november.

Simhallen håller extraöppet under höstlovet

2014-10-23

Simhallen är öppen till 19.30 alla vardagar. Fredag bjuder på relaxkväll från klockan 18. Klicka på rubriken för mer information om tider och priser.

Grävarbeten och trafikljus längs Stenskogsvägen

2014-10-21

I veckan startar arbete med nedgrävning av VA-ledning längs Stenskogsvägen. Arbetet berör en kortare sträcka nära Backagården och ska vara klart senast 30 november. Sträckan kommer att vara framkomlig men trafikljus-styrd.

Fler nyheter
Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp