Lyssna

Nyheter

Springvattnet i Tjurasjö tillfälligt ur funktion

2015-04-21

Pumpen som driver springvattnet i Tjurasjö har sett sina bästa dagar och har nu lagt av för gott. Att få igång springvattnet igen kräver helt ny utrustning, som kan dröja lite. Ha tålamod! Det kommer tillbaka...

Järnvägsgatan stängs tillfälligt för fordonstrafik

2015-04-20

Under perioden 20–28 april kommer Järnvägsgatan att vara avstängd från Kungsgatan till Östergatan. Sträckan från Kungsgatan till Möllebacken är stängd 20–24 april. Avstängningen gäller endast fordonstrafik, inte gång- och cykeltrafik.

Fortsatt utredning av tungmetaller i Maglasäte

2015-04-15

Under våren kommer Sveriges geologiska undersökning (SGU) att starta en undersökning av mark och grundvatten i Maglasäte. Syftet är att försöka reda ut orsaken till de höga halter av bly och kadmium som upptäckts i dricksvattenbrunnar i trakten.

Välkommen på rollatoröversyn på Åtorp

2015-04-08

Tid: tisdag 21 april, kl 13-16. Föranmäl dig genom att boka en tid på Kungshällans anslagstavla. Sjukgymnaster, fysioterapeuter och tekniker från Sodexo finns på plats.

Ta en blomsterrunda?

2015-04-01

I höstas petade vi ner 400 000 lökar i jorden. Nu är det dags att njuta av blomsterprakten! Planteringarna finns längs gator och gångstråk. Lägg din röst på vackraste lökblandningen och vinn ett eget lökpaket!

Ny detaljplan för verksamhetsområde Syd

2015-04-01

Den nya detaljplanen för Höörsgård 5 m. fl. (Verksamhetsområde Syd) är nu ute för granskning. Planen innebär bland annat viss förändring av markanvändningen i området. Synpunkter på planen ska ha kommit in senast den 1 maj 2015.

Fler nyheter
Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp