Tyck till om Västra Stationsområdet

Illustration Västra station


Västra Stationsområdet är Höörs nästa utbyggnadsområde. Hur kan det utvecklas och hur skapar vi ett levande område för alla invånare?

Vi vill gärna ha dina synpunkter! Samrådstiden varar till den 23 november. Läs mer.

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 29 oktober

2014-10-24

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att närvara. På onsdag kommer bland annat detaljplan för fastigheterna Fjäriln 4-6 och Badhuset 2 att behandlas.

Simhallen håller extraöppet under höstlovet

2014-10-23

Simhallen är öppen till 19.30 alla vardagar. Fredag bjuder på relaxkväll från klockan 18. Klicka på rubriken för mer information om tider och priser.

Grävarbeten och trafikljus längs Stenskogsvägen

2014-10-21

I veckan startar arbete med nedgrävning av VA-ledning längs Stenskogsvägen. Arbetet berör en kortare sträcka nära Backagården och ska vara klart senast 30 november. Sträckan kommer att vara framkomlig men trafikljus-styrd.

Statens VA-nämnd ger kommunen rätt

2014-10-21

Kommunen ska ta ut avgift enligt den taxa för vatten och avlopp som gäller när en utbyggnad är klar. Det är innebörden i ett beslut som fattas av Statens VA-nämnd. Ärendet gäller utbyggnad av till en fastighet i Jularp.

Anders Netterheim (M) tillbaka som fullmäktiges ordförande

2014-10-16

Den nyvalda församlingen i kommunfullmäktige höll igår sitt första möte. På dagordningen stod att välja ordförande och tillsätta en valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå vilka som ska sitta i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Glöm inte svara på vår medborgarundersökning!

2014-10-15

Är du en av de 1200 personer som fått medborgarundersökningen? Vi blir jätteglada om du svarar. Undersökningen handlar om hur det är att leva och bo i kommunen. Vad du tycker är viktigt för oss.

Fler nyheter
Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp