Lyssna

Nyheter

Innovationsrace i full gång på Åkersberg

2016-02-10

Innovationsrace är ett sätt att komma långt med förändring på kort tid. Nu testas metoden inom äldreomsorgen i Höörs kommun. På tre dagar ska medarbetarna inte bara bolla upp problem utan även finna lösningar.

Dags att anmäla sig till UKM 2016

2016-02-09

Ung Kultur Möts (UKM) är en kulturfestival för ungdomar mellan 13 och 20 år. Festivalen vänder sig till dig som sysslar med någon form av musik, dans, film, målning, foto, poesi eller något annat kreativt uttryck.

Medarbetardriven innovation - projektredovisning

2016-02-08

Välkommen på öppet hus där vi redovisar resultatet av innovationsracet, ett intensivt arbete i tre dagar, i syfte att förnya äldreomsorgen.Träffa medarbetare, chefer och en mängd andra aktörer som varit inblandade.

Vi gör en ny översiktsplan!

2016-02-08

Kommunens översiktsplan ska vara vägledande för den långsiktiga utvecklingen. Den nya planen tar sikte på år 2035. Läs om de synpunkter som kom in i samrådsskedet. Fram till den 29 februari kan du skicka in nya tankar och idéer.

Informationskväll om solceller den 22 februari

2016-02-05

Föredrag med Lars Ivarsson, energirådgivare i Sölvesborg och Anders Ekne, Kraftringen. Träffa utställare och energirådgivaren i Höör och Hörby kommuner. Föranmälan senast 18 februari.

Besök vår konsumentrådgivare

2016-02-03

Under våren finns vår konsumentrådgivare på plats första onsdagen i varje månad. Övriga tider kan du kontakta henne per telefon eller besöka henne i Eslöv.

Fler nyheter
Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp