Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Terminer och lov

Här kan du ta del av skolornas terminstider och lovtider för elever. Här kan du också hämta blankett för ledighetsansökan för grundskolan.

Läsårstider för läsåret 2023 – 2024

Höstterminen 2023: 17 augusti – 21 december
Vårterminen 2024: 10 januari – 12 juni

Lovdagar för elever:

2023-10-30 – 2023-11-03 (höstlov vecka 44)
2023-11-22
2024-02-19 – 2024-02-23 (sportlov vecka 8)
2024-03-05 (fritidshemmen öppna som vanligt för de elever som har fritidshem)
2024-03-25 – 2024-03-28 (påsklov veckan före påskhelgen)
2024-05-10 (fredag efter Kristi Himmelsfärdsdag)
2024-06-07

Förskola och fritidshem är stängda dessa dagar för fortbildning:

2023-08-10 (endast fritidshem)
2023-08-21 (endast förskola)
2023-11-22
2024-01-08
2024-06-13

För de som har förskole- och fritidshemsplats kommer det att erbjudas plats på jourförskola och jourfritidshem dessa dagar.


Läsårstider för läsåret 2024 – 2025

Höstterminen 2024: 15 augusti – 20 december
Vårterminen 2025: 9 januari – 12 juni

Lovdagar för elever:

2024-09-23
2024-10-28 – 2024-11-01 (höstlov vecka 44)
2024-11-20
2025-02-17 – 2025-02-21 (sportlov vecka 8)
2025-03-11
2025-04-14 – 2025-04-17 (påsklov veckan före påskhelgen)
2025-05-02
2025-05-30 (fredag efter Kristi Himmelsfärdsdag)

Förskola och fritidshem är stängda dessa dagar för fortbildning:

2024-08-08 (endast fritidshem)
2024-08-19 (endast förskola)
2024-09-23
2024-11-20
2025-01-07
2025-03-11
2025-06-13

För de som har förskole- och fritidshemsplats kommer det att erbjudas plats på jourförskola och jourfritidshem dessa dagar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.