Bilen

Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfarten. Då hamnar miljöfarliga kemikalier i våra sjöar och vattendrag vilket skadar vår miljö.

Tvättvattnet från bilen innehåller många föroreningar som olja, metaller, kemikalier från bilvårdsmedel med mera. När bilen tvättas på gatan går tvättvattnet oftast via brunnen rakt ut i sjöar och vattendrag.

Biltvätten bör inte heller ske i närheten av vattentäkter, till exempel en grävd brunn, eftersom föroreningarna riskerar hamna i dricksvattnet.

Så tvättar du rätt

  • Det allra bästa för miljön är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt.
  • Det näst bästa alternativet är att tvätta bilen i en ”Gör det själv-hall”. Tänk på att använda miljöanpassade bilvårdsprodukter. Titta efter miljömärkningar som Svanen, EU-blomman eller Bra Miljöval.
  • Vaxa gärna bilen. Vaxet gör att smutsen inte fastnar lika lätt och du behöver inte tvätta lika ofta.
  • I sista hand kan du tvätta bilen på annan mark än asfalt, till exempel på gräsmattan.

Det sistnämnda är inte att rekommendera, men bättre än att tvätta på gatan eftersom det smutsiga vattnet i alla fall inte rinner ner i dagvattenbrunnen.

Vad händer när du tvättar bilen på gatan?

Smutsvattnet och rengöringskemikalierna rinner ner i närmaste dagvattenbrunn, tillsammans med regn- och smältvatten. Det smutsiga tvättvattnet rinner sedan vidare till våra vattendrag. Ämnen som olja, giftiga tungmetaller, bilvårdsmedel och asfaltsrester kan då rinna ut i åar, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga både för oss människor och växt- och djurlivet.

Tvättvattnet kan dessutom vara giftigt för till exempel hundar och andra djur, som kan få i sig det av misstag.

På Mittskåne vattens webbplats hittar du fler tips om hur du kan tvätta bilen med omtanke om både människors hälsa och miljön.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.