Bilen

Att tvätta bilen på asfalterad mark, till exempel på gatan eller garageuppfarten, är mycket olämpligt. Det beror på att miljöfarliga kemikalier i tvättvattnet kan skada miljön.

Tvättvattnet från bilen innehåller många föroreningar som olja, metaller, kemikalier från bilvårdsmedel med mera. När bilen tvättas på gatan går tvättvattnet oftast via brunnen rakt ut i sjöar och vattendrag.

Biltvätten bör inte heller ske i närheten av vattentäkter, till exempel en grävd brunn, eftersom föroreningarna riskerar hamna i dricksvattnet.

Tänk på detta när du ska tvätta din bil:

  • Det allra bästa för miljön är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt.
  • Det näst bästa alternativet är att tvätta bilen i en ”Gör det själv-hall”. Tänk på att välja miljöanpassade bilvårdsprodukter! Titta efter miljömärkningar som Svanen, EU-blomman eller Bra Miljöval.
  • I sista hand kan du tvätta bilen på annan mark än asfalt, till exempel på gräsmattan.

Det sistnämnda är inte att rekommendera, men bättre än att tvätta på gatan eftersom det smutsiga vattnet i alla fall inte rinner ner i dagvattenbrunnen. Använd endast miljöanpassade produkter! Undvik helt asfalterade ytor där spillvattnet rinner rakt ut i vattendrag eller dagvattenbrunn. Tvättvattnet kan även vara giftigt för till exempel hundar och andra djur, som kan få det i sig av misstag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.