Kommunala bolag

Höörs kommun har ett helägt aktiebolag och ytterligare två där vi är delägare. Höörs Fastighets AB, är helägt. Renhållningsbolaget Merab och IT-bolaget Unikom äger vi tillsammans med andra kommuner.

Höörs fastighetsbolag, HFAB

Höörs fastighetsbolag äger och förvaltar omkring 430 hyreslägenheter samt ett antal butiks- och industrilokaler.  HFAB äger och förvaltar även lokaler med kommunal verksamhet, till exempel kommunhuset och alla skolor. Dessutom har HFAB ett uppdrag att bygga nya bostäder. Kontakta HFAB om du är intresserad av att hyra en lägenhet eller en verksamhetslokal. Läs mer på Höörs fastighetsbolags hemsida.

Mellanskånes Renhållnings AB, Merab

Merab ansvarar för insamling och återvinning av avfall i kommunerna Höör, Hörby och Eslöv. De ansvarar också för drift av de sex återvinningscentraler som finns i området. Merab ägs gemensamt av kommunerna Höör, Hörby och Eslöv.
Läs mer på Merabs hemsida

Unikom – IT-kommuner i Skåne AB

Bolaget ansvarar för intern IT-drift och utveckling hos de tre ägarkommunerna Höör, Hörby och Östra Göinge. Bolaget bildades hösten 2016.
Läs mer på Unikoms hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.