Kommunala bolag

Höörs kommun har tre helägda aktiebolag och ytterligare två bolag där vi är delägare. Höörs Kommunhus AB, Höörs Fastighets Lokal AB och Höörs Fastighets Bostads AB, är de helägda bolagen. Renhållningsbolaget Merab och IT-bolaget Unikom äger vi tillsammans med andra kommuner.

Höörs Kommunhus AB

Bolaget är ett helägt bolag och är moderbolag i kommunens fastighetskoncern. Fastighetskoncernen samlingsnamn är Höörs Fastigheter (HFAST). Bolagets uppdrag är att samordna en effektiv organisation för en optimal ägarstyrning och resursutnyttjande. Bolaget ska tillse att kommunala principer såsom lokaliserings- och självkostnadsprincipen följs.

Höörs Fastighets Lokal AB

Höörs Fastighets Lokal AB (HFL AB) är ett helägt dotterbolag till Höörs Kommunhus AB och är ett av två dotterbolag i kommunens fastighetskoncern. Bolagets uppdrag är att äga, förvärva, hyra in, förvalta, renovera, försälja, bebygga och tillhandahålla samhällsnyttiga lokaler för all kommunal verksamhet. Bolaget tillhandahåller även vaktmästeri och lokalvård i de kommunala verksamhetslokalerna.

Höörs Fastighets Bostads AB

Höörs Fastighets Bostads AB (HFB AB) är ett helägt dotterbolag till Höörs Kommunhus AB och är ett av två dotterbolag i kommunens fastighetskoncern. Bolagets huvudsakliga uppdrag är att förvalta bostäder och försörja allmännyttan med bostäder i kommunen. Om du är intresserad av att hyra en lägenhet eller verksamhetslokal så kan du läsa mer på Höörs Fastigheters hemsida.

Mellanskånes Renhållnings AB, Merab

Merab ansvarar för insamling och återvinning av avfall i kommunerna Höör, Hörby och Eslöv. De ansvarar också för drift av de sex återvinningscentraler som finns i området. Merab ägs gemensamt av kommunerna Höör, Hörby och Eslöv.
Läs mer på Merabs hemsida

Unikom – IT-kommuner i Skåne AB

Bolaget ansvarar för intern IT-drift och utveckling hos de sex ägarkommunerna Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby, Sjöbo och Bromölla. Bolaget bildades hösten 2016.
Läs mer på Unikoms hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.