Nämnder

Nämnderna är utsedda av kommunfullmäktige och består av folkvalda politiker. Beslut som tas av nämnderna genomförs av tjänstepersoner på respektive sektor.

Se kontaktuppgifter för nämnderna

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden ansvarar bland annat för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklasser, grundskola och fritidshem.
Läs mer om Barn- och utbildningsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom miljö- livsmedels- och hälsoskyddsområdet samt för ärenden som rör byggverksamhet.

Läs mer om Tillstånds- och tillsynsnämnden

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning och för aktiviteter som stödjer inkludering i samhället och stimulerar unga och vuxna in på arbetsmarknaden.

Läs mer om Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Socialnämnden

I Höörs kommun ansvarar socialnämnden för all verksamhet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer om Socialnämnden

VA-Räddningstjänstnämnden

Höörs kommun och Hörby kommun delar Räddningstjänst och ingår i nämnden VA-Räddningstjänstnämnden. VA-Räddningstjänstnämnden ansvarar även för vatten och avlopp (VA).

Läs mer om VA-Räddningstjänstnämnden

Valnämnden

Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige samt till Europaparlamentet.

Nämnden ansvarar också för att ordna förtidsröstning i kommunen inför varje val. Efter sammanräkning av samtliga avgivna röster rapporterar valnämnden resultatet till Valmyndigheten på valdagen.

Läs mer om Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Nämnden kontrollerar förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt ger tillstånd till olika rättshandlingar. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Läs mer om Överförmyndarnämnden

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.