Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och svarar för övergripande ledning och samordning av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsen ska förbereda och lämna förslag i de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. I Höörs kommun är kommunstyrelsen även personalnämnd och ansvarig för utbyggnadsplaner och markfrågor.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och sammanträder en gång i månaden. Johan Svahnberg (M) är kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Kallelser och protokoll kommunstyrelsen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.