Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och svarar för övergripande ledning och samordning av kommunens angelägenheter.

Stefan Lissmark (S) är kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd.

Kommunstyrelsen ska förbereda och lämna förslag i de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. I Höörs kommun är kommunstyrelsen även personalnämnd, räddningsnämnd och krisledningsnämnd samt ansvarar för utbyggnadsplaner och markfrågor.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och sammanträder en gång i månaden. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Kallelser och protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.