Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och svarar för övergripande ledning och samordning av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsen ska förbereda och lämna förslag i de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. I Höörs kommun är kommunstyrelsen även personalnämnd och ansvarig för utbyggnadsplaner och markfrågor.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och sammanträder en gång i månaden. Johan Svahnberg (M) är kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Kallelser och protokoll kommunstyrelsen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.