Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Revisorer

Revisorerna väljs av kommunfullmäktige och på dess uppdrag granskar revisorerna kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De kontrollerar om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen görs oberoende och självständigt i förhållande till såväl kommunstyrelsen och nämnderna.

Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse till kommunfullmäktige med ett särskilt uttalande om ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.

Kommunens revisorer:

  • Christer Ekelund (M), ordförande
  • Arne Gustavsson (C), vice ordförande
  • Ellinor Dahlgren (S)
  • Fredrik Hanell (MP)
  • Niklas Sköld (M)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.