Revisorer

Revisorerna väljs av kommunfullmäktige och på dess uppdrag granskar revisorerna kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De kontrollerar om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen görs oberoende och självständigt i förhållande till såväl kommunstyrelsen och nämnderna.

Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse till kommunfullmäktige med ett särskilt uttalande om ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.

Kommunens revisorer:

  • Arne Gustavsson (C), ordförande
  • Ellinor Dahlgren (S), vice ordförande
  • Ravi Fältman (M)
  • Anna Palm (M)
  • Hans-Erik Johansson (KD)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.