Kan vara svårt att nå oss via mejl

Just nu är det tekniska problem som gör att det kan vara svårt för mejl att komma fram. Det kan även vara problem med att nå vår webbplats hoor.se. Behöver du komma i kontakt med kommunen? Ring vår Medborgarcentrum på telefonnummer 0413-280 00.

Vi arbetar på åtgärda felet. Informationen uppdateras löpande.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Fullmäktige har 41 ledamöter och sammanträder en gång i månaden.

Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i ärenden som kommunens budget, kommunal skattesats, taxor och andra större, övergripande frågor. Kommunfullmäktiges ordförande under mandatperioden 2019-2022 är Anders Netterheim (M).

Ledamöterna väljs direkt

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vart fjärde år i kommunvalet. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. De ärenden som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i någon av de sex nämnderna och i kommunstyrelsen.

Offentliga sammanträden

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena annonseras i dagspressen och på kommunens hemsida. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att följa mötet på plats. Du kan också följa debatten via vår webb-sändning.

Kallelser och protokoll kommunfullmäktige

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.