Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Fullmäktige har 41 ledamöter och sammanträder en gång i månaden.

Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i ärenden som kommunens budget, kommunal skattesats, taxor och andra större, övergripande frågor. Kommunfullmäktiges ordförande är Anders Netterheim (M).

Ledamöterna väljs direkt

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vart fjärde år i kommunvalet. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. De ärenden som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i någon av de sex nämnderna och i kommunstyrelsen.

Offentliga sammanträden

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena annonseras i dagspressen och på kommunens hemsida. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att följa mötet på plats. Du kan också följa debatten via vår webb-sändning.

Kallelser och protokoll kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.