Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Fullmäktige har 41 ledamöter och sammanträder en gång i månaden.

Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar ärenden såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande är Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vart fjärde år i kommunvalet. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. Ärendena som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i någon av de sex nämnderna och i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena annonseras i dagspressen och på kommunens hemsida. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att komma och lyssna. Man kan också följa debatten via webb-tv.

Kallelser och protokoll kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.