Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamheten är till för dig som har behov av stimulans och meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra men som inte orkar eller förmår att komma ut på egen hand.

Syftet med insatsen är att bevara de fysiska funktionerna och därmed öka möjligheten att bo kvar hemma. Det finns ingen åldersgräns men majoriteten av daggästerna är äldre. För att beviljas dagverksamhet för personer med demens behövs en diagnos eller en pågående utredning. Dagverksamheten ger tillfälle till träning och kan samtidigt innebära en viktig avlösning för anhöriga. Man kommer till dagverksamheten med hjälp av närstående eller färdtjänst. Dagverksamheten på Björkens Demenscentra är belägen på första våningen i villan.

Aktiviteter

Aktiviteter på dagverksamheten kan till exempel vara att läsa dagens tidning, gå ut och promenera, sjunga, spela spel, prata med varandra men framför allt att känna gemenskap

Öppettider

Dagverksamheten är öppen måndag – fredag mellan klockan 8.15-15.15

Avgift

Man betalar en avgift för besöket och matkostnad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.