God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter. Föräldrar som är vårdnadshavare för sina barn är även barnets förmyndare. Förmyndare företräder sina barn när det gäller ekonomiska frågor.

Samlingsnamnet på dem som har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare är ställföreträdare. Tanken med ställföreträdarskapet är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett egen förmåga.

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen och under Justitieombudsmannens (JO) granskning. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen.

Överförmyndaren i Höör

Överförmyndarverksamheten i Höör hjälper dig som bor i kommunen med frågor rörande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Verksamheten kan bland annat hjälpa till med ansökningar om ställföreträdare, utreda klagomål, uttag från överförmyndarspärrade konton, samtycke vid försäljning av fast egendom och arvskifte. Du är även varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar som rör ställföreträdarskap.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.