Utbildning för ställföreträdare

Överförmyndarverksamheten erbjuder en digital grundutbildning för dig som har eller önskar få uppdrag som god man eller förvaltare.

Du som ställföreträdare kan gå utbildningen när det passar dig då den är helt digital.

Utbildningen består av 8 avsnitt som är uppdelade i en föreläsningsdel och en kunskapsdel med frågor. Varje del tar cirka en halvtimme till en timme att göra, beroende på förkunskaper.

Efter avslutad utbildning erhålls ett kursintyg på att utbildningen är slutförd, samt ett kompendium som kan sparas och användas när frågor dyker upp under ställföreträdarskapets gång.

Anmälan utbildning
Överförmyndarnämnden anmäler nya deltagare till utbildningen två gånger per månad. Mejla till överförmyndarnämnden om du önskar gå utbildningen. Ange rubriken ”Utbildning god man” i mejlet.

När anmälan är gjord kommer du efter cirka två veckor att få ett mejl med en inbjudan till utbildningen. I inbjudan finns information om hur du loggar in.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.