Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Alternativ till god man och förvaltare

Det är tingsrätten som bedömer om du kan få en god man eller förvaltare. Om du kan få hjälp av någon annan kan tingsrätten bedöma att den hjälpen räcker. Här hittar du några alternativ till dig som behöver extra hjälp i din vardag.

Fullmakt

Om du känner någon du litar på kan du ge den fullmakt att företräda dig. Då kan den personen hjälpa dig med ekonomiska och juridiska frågor. För att fullmakten ska vara giltig krävs att du förstår vad den innebär och att fullmakten är tydligt utformad.
För att få hjälp med att betala räkningar behöver du oftast använda din banks särskilda fullmaktsblankett.

Hjälp av en nära anhörig – Anhörigbehörighet

Du som är nära anhörig behöver inte en fullmakt för att företräda myndig anhörig som inte längre kan företräda sig själv.
Det innebär att du kan till exempel betala räkningar, teckna hemförsäkring med mera. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Som nära anhörig räknas i tur och ordning:

  1. Partner eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon
  6. syskonbarn

Mer information finns på Svenska bankföreningen.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du, när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det. Det är den person som du utser att hjälpa dig som bestämmer när fullmakten träder i kraft men det ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska framgå:

  • att det är en framtidsfullmakt
  • vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
  • fullmaktens omfattning och eventuella villkor

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och Överförmyndarnämnden har inte tillsyn över hur framtidsfullmakter används. Därför kan nämnden inte svara på allmänna frågor om framtidsfullmakter eller ge råd om hur en sådan ska upprättas. Om du har sådana frågor kan du kontakta en jurist för att få hjälp.

Om du tycker att en framtidsfullmakt missbrukas kan du anmäla det till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas av fullmaktshavaren, om denne vid fullgörandet av sitt uppdrag missbrukar sin ställning eller varit allvarligt vårdslös.

Om en person har god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, har en framtidsfullmakt ingen verkan i de delar som de uppdragen omfattar.

Boendestödjare

Boendestödjare är ett individuellt anpassat vardagsstöd. Boendestödjare har i uppdrag att hjälpa dig skapa rutiner i vardagen samt att hjälpa till i kontakter med myndigheter.

Personligt ombud

Personligt ombud är främst för dig som lider av långvarig psykisk sjukdom. Ombudet kan hjälpa dig att få den vård och det stöd av samhället som du har rätt till. Du får även hjälp vid kontakter med myndigheter som socialtjänsten, sjukvården med flera.

Förmedlingsmedel

Insatsen innebär att socialtjänsten hjälper dig att betala dina räkningar med dina pengar.

Budget- och skuldrådgivning

På budget- och skuldrådgivningen går ni tillsammans igenom dina skulder. Du får hjälp med att räkna ut hur mycket som kan betalas av varje månad. Behövs skuldsanering kan du även få hjälp med att ansöka om det. Rådgivningen kostar ingenting och du kan vara anonym.

Kontaktperson

Kontaktperson kan du få som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd på grund av din funktionsnedsättning. Kontaktperson är någon som regelbundet umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med dig som har en funktionsnedsättning. Tanken är att du ska komma iväg på aktiviteter och träffa nya vänner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.