Ensamkommande flyktingbarn

Varje år kommer flera tusen barn under 18 år – ensamma, utan föräldrar – till Sverige för att söka asyl. De har lämnat allt – familj, vänner, hemort och land.

De är långt hemifrån och i en mycket utsatt situation. Samtidigt har deras erfarenheter gett dem styrkor och förmågor som svenska ungdomar inte har.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för de ensamkommande barnen, att ordna boende, mat, skolgång med mera. Kommunen ansvarar även för att ensamkommande barn har en god man under tiden som Migrationsverket utreder rätten till asyl. Den gode mannen är barnets juridiska vårdnadshavare och förmyndare.

Tre boenden i Höör

Höörs kommun har två boenden för ensamkommande barn. Inom kommunens gränser finns också hem för ensamkommande barn som drivs i privat regi, där andra kommuner köpt platser. Några ensamkommande barn bor i familjehem.

Avtal med Migrationsverket

Höörs kommun har sedan 2008 avtal med Migrationsverket om att vi ska ta emot barn och ungdomar som har flytt till Sverige utan någon vårdnadshavare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.