Frivilligorganisationer och föreningar

I Höör finns flera föreningar och nätverk som arbetar ideellt med att stödja flyktingar och lotsa dem in i språket och det svenska samhället.

Tillsammanscaféet

Varje tisdagskväll har Tillsammans Höör öppet hus i Equmeniakyrkans cafédel för enkel samvaro och mingel. Ibland har vi någon gästande föreläsare, musiker eller kör, ibland någon konstnärlig verksamhet. Gratis fika.

Tid: tisdagar klockan 19-21.
Adress: Eriksgatan 6
Kontakt: TillsammansHoor@gmail.com , ulla.premmert@telia.com
Tillsammans Höör på Facebook

Tillsammans Höörs vänfamiljprojekt

Vill du ha en svensk vän eller vänfamilj som kan hjälpa dig in i det svenska samhället, med myndighetskontakter, sjukvård, praktik med mera? Vi försöker att hitta lämpliga personer som vill engagera sig, inom vårt nätverk.
Kontakt: Marianne Luc, 0708 – 64 56 95, marianne@luc.se

Kvinnoträffar på biblioteket

Första lördagen varje månad träffas svenska och utrikesfödda kvinnor och samtalar kring temat olika teman. Vi ger och tar av varandras erfarenheter och diskuterar till exempel hälsa och välbefinnande och om att vara kvinna i Sverige. Vi ses i Sagorummet en trappa upp.

Plats: Höörs bibliotek, Friluftsvägen 13, i Sagorummet
Tid: 11-12.30, första lördagen var månad.
Kontakt: Ninna Kallin och Ulla Premmert, ulla.premmert@telia.com 0730 – 64 30 99

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan, före detta Betelkyrkan, ordnar följande aktiviteter för alla:

Tisdag: 17.00 – 17.30 Barnkör udda veckor, för alla barn från 5 år.
Onsdag: 19.30 – 21.00 Kvällsmacka för män. En onsdagskväll i månaden.
Torsdag: 16.00 – 17.00 Språkcafé, för personer som vill träna att prata svenska och lära mer om svensk kultur och befolkning.
Fredag: 10.00 – 11.30 Tiekaffe, varannan vecka. Kaffe med smörgås och varierat program för daglediga.
Fredag: 17.30 – 19.00 Scout, udda veckor, från årskurs två till och med gymnasiet.
Fredag: 19.00 – cirka 22.00 Tonår, varannan vecka med program och varannan vecka är det hängkväll, från sjunde klass till och med gymnasiet.

Plats: Equmeniakyrkan, Eriksgatan 6
Kontakt: Marianne Luc, 0708 – 64 56 95, marianne@luc.se

Uppgifterna på denna sida har lämnats av respektive organisation. Höörs kommun ansvarar inte för att uppgifterna är korrekta. Om du vill veta mer, kontakta respektive organisatör. Om din organisation eller verksamhet saknas, eller om du hittar felaktiga uppgifter, hör av dig till oss på epost-adressen: info@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.