Frivilligorganisationer och föreningar

I Höör finns flera föreningar och nätverk som arbetar ideellt med att stödja flyktingar och lotsa dem in i språket och det svenska samhället.

Tillsammanscaféet

Varje tisdagskväll har Tillsammans Höör öppet hus i Equmeniakyrkans cafédel för enkel samvaro och mingel. Ibland har vi någon gästande föreläsare, musiker eller kör, ibland någon konstnärlig verksamhet. Gratis fika.

Tid: tisdagar klockan 19-21.
Adress: Eriksgatan 6
Kontakt: TillsammansHoor@gmail.com , ulla.premmert@telia.com
Tillsammans Höör på Facebook

Tillsammans Höörs vänfamiljprojekt

Vill du ha en svensk vän eller vänfamilj som kan hjälpa dig in i det svenska samhället, med myndighetskontakter, sjukvård, praktik med mera? Vi försöker att hitta lämpliga personer som vill engagera sig, inom vårt nätverk.
Kontakt: Marianne Luc, 0708 – 64 56 95, marianne@luc.se

Kvinnoträffar på biblioteket

En lördag i månaden träffas svenska och utrikesfödda kvinnor och samtalar kring olika teman. Vi ger och tar av varandras erfarenheter och diskuterar till exempel hälsa och välbefinnande och om att vara kvinna i Sverige. Du bör höra av dig om du vill delta eftersom samtalen bygger på tillit i gruppen.

Plats: Höörs bibliotek, Friluftsvägen 13, vi ses i Sagorummet en trappa upp.
Tid: 11-12.30, en lördag i månaden.
Intresserade kan skriva till tillsammanshoor@gmail.com

Röda Korset

Röda Korset välkomnar nyanlända till praktikplats på Kupan för social samvaro, integration, arbetsträning och för att träna på svenska. Vi erbjuder nyanlända kvotflyktingar klädbistånd och presentkort för inköp på Kupan. På uppdrag från Höörs kommun iordningställer vi startpaket med köksutrustning.

Plats: Höörs Röda Korskrets, Mötesplats Kupan – Second Hand, Industrigatan
Kontaktperson: mariannenoren@telia.com

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan, före detta Betelkyrkan, ordnar följande aktiviteter för alla:

Onsdag: 15.00-18.00 Stickcafé. Öppet hus med kaffe och prat. Handarbeta om du vill.
Torsdag: 15.00-16.00 Språkcafé. För dig som vill träna att prata svenska och lära mer om svensk kultur och befolkning.
Fredag: 10.00-11.30 Tiekaffe, varannan vecka. Kaffe med smörgås och varierat program för daglediga.
Fredag: 17.30-19.00 Tito, fika, spel och häng varannan vecka för mellanstadiet.
Fredag: 19.00-cirka 22.00 Tonår. Varannan vecka med program och varannan vecka hängkväll, från sjunde klass till och med gymnasiet.

Plats: Equmeniakyrkan, Eriksgatan 6
Kontakt: Marianne Luc, 0708 – 64 56 95, marianne@luc.se

Uppgifterna på denna sida har lämnats av respektive organisation. Höörs kommun ansvarar inte för att uppgifterna är korrekta. Om du vill veta mer, kontakta respektive organisatör. Om din organisation eller verksamhet saknas, eller om du hittar felaktiga uppgifter, hör av dig till oss på epost-adressen: info@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.