Frivilligorganisationer och föreningar

I Höör finns flera föreningar och nätverk som arbetar ideellt med att stödja flyktingar och lotsa dem in i språket och det svenska samhället.

Tillsammanscaféet

Varje tisdagskväll har Tillsammans Höör öppet hus i Equmeniakyrkans cafédel för enkel samvaro och mingel. Ibland har vi någon gästande föreläsare, musiker eller kör, ibland någon konstnärlig verksamhet. Gratis fika.

Tid: tisdagar klockan 19-21.
Adress: Eriksgatan 6
Kontakt: TillsammansHoor@gmail.com , ulla.premmert@telia.com
Tillsammans Höör på Facebook

Tillsammans Höör

Tillsammans Höör är en ideell förening som arbetar för Sammanhållning – Jämlikhet – Lika villkor genom att anordna olika aktiviteter på Mötesplatsen Mittpunkten, Industrigatan 5. Före Corona hade vi läxhjälp/språkträning, kvinnoträffar, föredrag, konserter,, workshops, utflykter, öppet hus, soppkök, trumcirklar, studiecirklar med mera. Nu välkomnar vi till Mittpunktens café och second hand där vi, genom att hålla avstånd kan träffas på ett Corona säkert sätt. Tillsammans Höör har också haft loppis på Nya Torg första lördagen i varje månad, ordnat Circle of Silence till stöd för flyktingar, deltagit i Fridays for Future.

Tillsammans Höörs vänfamiljprojekt

Vill du ha en svensk vän eller vänfamilj som kan hjälpa dig in i det svenska samhället, med myndighetskontakter, sjukvård, praktik med mera? Vi försöker att hitta lämpliga personer som vill engagera sig, inom vårt nätverk.
Kontakt: Marianne Luc, 0708 – 64 56 95, marianne@luc.se

Mötesplats Mittpunkten

Mittpunkten är ett samarbetsprojekt mellan ideella föreningar Alla Höör Ihop och Tillsammans Höör för att främja ekonomisk/social/ekologisk hållbarhet. På Mittpunkten finns ett café med mycket plats för samtal, bok- och tidskriftsläsning, skapande verksamhet, möten, uppträdanden m m. I secondhand – affären säljs kläder, husgeråd, vackra saker till hemmet, böcker, skivor, tekniska prylar och möbler. Öppet onsdagar klockan 12-17, torsdagar klockan 11-14 (enbart secondhand) och lördagar klockan 10-15:
Mittpunkten tar emot praktikanter, volontärer och personer med arbetsmarknadsstöd (extratjänst)

Kvinnoträffar på biblioteket

En lördag i månaden träffas svenska och utrikesfödda kvinnor och samtalar kring olika teman. Vi ger och tar av varandras erfarenheter och diskuterar till exempel hälsa och välbefinnande och om att vara kvinna i Sverige. Du bör höra av dig om du vill delta eftersom samtalen bygger på tillit i gruppen.

Plats: Höörs bibliotek, Friluftsvägen 13, vi ses i Sagorummet en trappa upp.
Tid: 11-12.30, en lördag i månaden.
Intresserade kan skriva till tillsammanshoor@gmail.com

Röda Korset

Röda Korset välkomnar nyanlända till praktikplats på Kupan för social samvaro, integration, arbetsträning och för att träna på svenska. Vi erbjuder nyanlända kvotflyktingar klädbistånd och presentkort för inköp på Kupan. På uppdrag från Höörs kommun iordningställer vi startpaket med köksutrustning.

Plats: Höörs Röda Korskrets, Mötesplats Kupan – Second Hand, Industrigatan
Kontaktperson: mariannenoren@telia.com

Erikshjälpen Höör

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter.

Erikshjälpen Second Hand arbetar för att generera medel till de sociala och humanitära insatserna. Arbetsträningen i våra second hand-butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer.

På Erikshjälpen Höörs hemsida kan du läsa mer om hur du kan hjälpa till. 

Telefonnummer till Erikshjälpen Höör är 0413-221 00 och e- är hoor@erikshjalpen.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.