Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering är en kurs om Sverige - för dig som är ny i Sverige! Här får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället fungerar. Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige.

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen hålls på ditt modersmål eller på något annat språk som du kan. Du kan också gå kursen på distans. Under kursen får du möjlighet att ställa frågor och diskutera. Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Kursinnehåll

 • att komma till Sverige
 • att bo i Sverige
 • att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • individens rättigheter och skyldigheter
 • att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • att påverka i Sverige
 • att vårda sin hälsa i Sverige
 • att åldras i Sverige

Målgrupp

Samhällsorienteringen riktar sig till dig som:

 • är mellan 18 och 64 år
 • är ny i Sverige
 • har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare och folkbokförd för första gången efter april 2013

Samhällsorienteringen gäller inte dig som:

 • är medborgare i EES-land eller Schweiz
 • är gymnasiestuderande
 • är arbetskraftsinvandrare
 • är gästforskare eller gäststuderande

Om du osäker på om du har rätt att delta i en kurs i samhällsorientering får du gärna fråga Julia Kumbaro, 046 – 35 52 89, julia.kumbaro@lund.se

Kurserna anordnas av Knutpunkten i Lund, som är ett samarbete mellan flera kommuner. Platsen för kursen kan variera.

Anmälan

Vill du delta i kursen eller få mer information, ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller integrationskoordinator Gull-Britt Persson,
0413 – 281 59, gull-britt.persson@hoor.se

Kostnad

Kursen är gratis.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.