Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering är en kurs om Sverige - för dig som är ny i Sverige! Här får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället fungerar. Information finns på fler språk finns längst ner på sidan, även korta filmer.  Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige

Kursen hålls på ditt modersmål eller på något annat språk som du kan. Under kursen får du möjlighet att ställa frågor och diskutera. Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Distansundervisning på alla språk

Från vecka 13 och framåt sker all undervisning i samhällsorientering online. Samhälls- och hälsokommunikatör på Länsstyrelsen samt kommundirektörer på Viadidakt ger undervisning hemifrån, via webben. Distansundervisning ges i både stora och små grupper, beroende på språk/modersmål. Alla grupper inleder med information från Folkhälsomyndigheten om Corona, hygienregler och liknade under 30 minuter, på modersmålet.

Anmälan

Du som bor i Höörs kommun kan anmäla dig till Nakaa Akily

Kontakt

Nakaa Akily
0413-281 55
nakaa.akily@hoor.se

Kursinnehåll

 • att komma till Sverige
 • att bo i Sverige
 • att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • individens rättigheter och skyldigheter
 • att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • att påverka i Sverige
 • att vårda sin hälsa i Sverige
 • att åldras i Sverige

Målgrupp

Samhällsorienteringen riktar sig till dig som:

 • är mellan 18 och 64 år
 • är ny i Sverige
 • har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare och folkbokförd för första gången efter april 2013

Samhällsorienteringen gäller inte dig som:

 • är medborgare i EES-land eller Schweiz
 • är gymnasiestuderande
 • är arbetskraftsinvandrare
 • är gästforskare eller gäststuderande

Kostnad

Kursen är gratis.

Lärarna

Lärarna är samhälls- och hälsokommunikatörer från Länsstyrelsen samt kommunikatörer från Viadidakt.

Plats

Distansutbildning via webben i ett digitalt klassrum från vecka 2 och tillsvidare.

Schema

Du får undervisning en gång eller två gånger i veckan via webben, i ett digitalt klassrum med samhälls- och hälsoinformatörer från Länsstyrelsen.

Du får undervisning en gång per vecka under 20 veckor eller två gånger per vecka under tio veckor. Undervisningen är 5 timmar per dag (gång). Totalt blir det 100 timmar.

Arabiska

Olika schema

Dari/Persiska

Olika schema

Andra språk

Olika schema

Adress: Hemma

Undervisning på distans via webb i en mindre grupp (1-5 deltagare) via kommunikatör från Viadidakt:

Du får undervisning en gång i veckan under 34 veckor via webben, i ett digitalt klassrum.

Det är 3 timmar per dag och (gång) totalt 102 timmar

Just nu erbjuds samhällsorienteringen i swahili, engelska, tigrinja, lätt svenska, ryska och spanska.

Adress: Hemma

Relaterad information

Webbsidor

Dokument

Kontakt

Samhällsorientering för nyanlända

Nakaa Akily, Integration- och bostadshandläggare
Postadress: Kultur, arbete och folkhälsa, Box 53,243 21 Höör
Besöksadress: Östergatan 22
Telefon: 0413-281 55
E-post: nakaa.akily@hoor.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 53, 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28, 243 21 Höör
Telefon: 0413-280 00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.