Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige.

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj.

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Kursen är gratis. Det finns tid för att ställa frågor och diskutera. Hela kursen är på 60 timmar.

Ur innehållet

  • att komma till Sverige
  • bo i Sverige
  • att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • individens rättigheter och skyldigheter
  • att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • att påverka i Sverige
  • att vårda sin hälsa i Sverige
  • att åldras i Sverige

Vem får gå kursen?

Samhällsorientering är för dig som är ny i Sverige och har en etableringsplan från Arbetsförmedlingen eller är anhöriginvandrare.

Om du osäker på om du har rätt att delta i en kurs i samhällsorientering får du gärna fråga Julia Kumbaro, 046 – 35 52 89, julia.kumbaro@lund.se

Kurserna anordnas av Knutpunkten i Lund, som är ett samarbete mellan flera kommuner. Platsen för kursen kan variera.

Anmälan

Vill du delta i kursen eller få mer information, ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller integrationskoordinator Gull-Britt Persson, 0413 – 281 59, gull-britt.persson@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.