För dig som kommer från Ukraina

Nu ska Höörs kommun satsa på att hjälpa ukrainska flyktningar att lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden.

Projektet, som heter Care Höör, kommer i huvudsak att erbjuda deltagare undervisning i svenska språket, den svenska arbetsmarknaden, matchning och kartläggning med syfte att deltagarna ska kunna komma ut och börja arbeta. Höörs kommun har beviljats 1,9 miljoner kronor i finansiering från Rådet för Europeiska socialfonden (EFS-rådet).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.