Mottagning av nyanlända

Du som är ny i Sverige och har fått uppehållstillstånd har rätt till en bostad och ett bra mottagande i den kommun du blivit anvisad.

När du kommer till Höör välkomnas du i din nya bostad av personal från Höörs kommun. Vi informerar också om praktiska saker som kan vara bra att känna till. Du kan också få hjälp att anmäla dina barn till förskola eller skola.

Kartläggningssamtal

Därefter bokar vi tid för ett kartläggningssamtal. Samtalet handlar bland annat om att du ska få möjlighet att berätta om dig själv och din situation och ställa frågor. Vi informerar bland annat om möjligheterna till ekonomiskt stöd. Vid mötet deltar kommunens boendekoordinator och en biståndshandläggare.

Fortsatt kontakt

Efter det första kartläggningssamtalet kommer du att ha fortsatt kontakt med kommunens personal. Vår boendekoordinator kommer att göra regelbundna besök för att se att allt fungerar. Vi finns till för att ge dig stöd att komma igång med livet i ditt nya land.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.