Frågor och svar om NPÖ

Vem kan se mina uppgifter?

Säkert identifierad legitimerad vårdpersonal som behöver uppgifterna för att ge dig god och säker vård kan ta del av de uppgifter som finns i den sammanhållna journalen. Den legitimerade vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig och ha ditt samtycke.

Varför införs sammanhållen journalföring?

Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik – och kan snabbare ge dig god och säker vård.

Hur kontrolleras att min integritet skyddas?

Säkert identifierad legitimerad vårdpersonal kan läsa dina journaluppgifter. De måste dels ha en patientrelation med dig och dels ha ditt samtycke. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst. Du har rätt att få ta del av dessa loggar. Varje vårdgivare gör en systematisk uppföljning av loggar och säkerställer därmed att regelverket följs.

Jag vill inte vara med i sammanhållen journalföring!

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. När du meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av dina uppgifter.

Vad händer om jag blir medvetslös i livshotande tillstånd?

Då kan den legitimerade vårdpersonalen begära nödöppning av den sammanhållna journalen och ta del av dina uppgifter, dock inte spärrade uppgifter hos annan vårdgivare. Nödöppning följs upp regelbundet av vårdgivaren.

Om jag är utomlands?

Sammanhållen journalföring gäller bara inom Sverige.

Finns uppgifter om mina läkemedel?

Ja, läkemedelsinformation ingår i sammanhållen journalföring.

Hur är det med IT-säkerheten?

I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Finns min journal på nätet?

Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.