Elavbrott, Styrel

Om det skulle uppstå elbrist finns risk att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan delar av elnätet kopplas bort.

Elen kommer då att i första hand styras till samhällsviktiga funktioner. Exempel på samhällsviktiga funktioner är sjukhus, äldreboenden och räddningstjänst. Även vattenförsörjning och telekommunikationer är prioriterade.

Styrel

En plan för prioritering av elleveranser finns ända ner på lokal nivå och kallas Styrel. Styrel står för Styrning av el till prioriterade elanvändare. Styrel är en del av krisberedskapen för elförsörjningen.

Reservkraft

Vissa av kommunens verksamheter är försedda med reservkraft, som till exempel kommunhuset och Räddningstjänsten. Kommunen har också mobila reservkraftverk att sätta in vid elavbrott eller elbrist. De mobila reservkraftaggregaten är även de avsedda för samhällsviktiga funktioner. Om du som privatperson eller företagare har en verksamhet som är starkt elberoende har du ett eget ansvar att sörja för reservkraft.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.