Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Säkerhet för företag och organisationer

Alla företag och organisationer är skyldiga att hålla ett gott brandskydd i sin verksamhets lokaler.

För att vara säker på att ditt företag eller din organisation har ett bra brandskydd krävs det att ni bedriver ett fortlöpande brandskyddsarbete där ni kontrollerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet över tiden.

Du som företagare har några skyldigheter enligt lagstiftning ”Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” (LSO). Det finns mycket som ska klaffa med brandskyddet i ett företag och organisation. Beroende på vilken verksamhetstyp, exempelvis skola, omsorg och vård, industri eller bostäder krävs olika nivåer av krav på tekniska lösningar i byggnaden. Det finns också krav på personalen som jobbar på ett företag eller är verksam inom en organisation.

Grundpelaren i ett företags arbete med brandskyddet och utrymningssäkerheten är att man bedriver ett så kallat ”Systematiskt brandskyddsarbete” (SBA).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.