Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Stöd vid brott

Alla invånare i Höörs kommun som blivit utsatta för brott kan få kostnadsfritt stöd av Brottsofferjouren.

Brottsofferjouren mellersta Skåne erbjuder samtalsstöd, information och vägledning för Höörs kommuns invånare. Stödet gäller de som blivit utsatta för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsutsatt, vittne eller misstänkt.

Hos Brottsofferjouren kan brottsutsatta, vittnen och anhöriga få emotionellt samtalsstöd om du önskar prata om det som hänt eller har funderingar kring konsekvenserna av brottet. Du kan också få stöd och information om rättsprocessen. Det vill säga hur polisens förundersökning går till, vad som händer om det blir rättegång samt vad du har för rättigheter när det gäller skadestånd och brottsskadeersättning. Stödet brukar ges via telefon, men kan också ges via mejl eller sms.

Stödet är kostnadsfritt och alla på Brottsofferjouren har skrivit under ett tystnadslöfte.

Stöd i samband med rättegång

På tingsrätten i Lund och på tingsrätten i Malmö har Brottsofferjouren en stödverksamhet som ger stöd och information på plats på domstolen. Stödet ges till vittnen, målsäganden och anhöriga innan, under och efter rättegång. Kontakta Brottsofferjouren mellersta Skåne om du vill vara helt säker på att få stöd på plats.

Brottsofferjouren mellersta Skåne kan också ordna förmöten på domstolarna så att du kan få se tingsrätten och gå igenom rättegången innan förhandlingsdagen.

Är du kallad till Hovrätten över Skåne och Blekinge och önskar stöd? Kontakta Brottsofferjouren mellersta Skåne senast två dagar innan förhandling för att få stöd på plats.
Ska du vittna eller vara målsägande på en annan domstol? Ring 116 006 eller mejla fraga@boj.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.