Stöd vid en kris

Vid allvarliga händelser, olyckor och kriser finns beredskap för stöd och krishantering via kommunens kristeam.

Kristeamets uppdrag är bland annat att upprätta informations- och stödcentrum vid kriser.

Vid svåra olyckor och kritiska situationer som berör invånare i kommunen kan krisstöd upprättas. Specialister inom berörda fackområden kan komma att kopplas in

Läs mer om kommunens kristeam

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.