Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser.

Varningssystemet omfattar information i radio och TV, via telefon och i vissa fall utomhussignalen som kallas Hesa Fredrik.

VMA sänds alltid i radio och TV, som är huvudkanaler för VMA. VMA sänds i Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9. Vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används.

Efter att ett VMA har sänts ut, kan du söka mer information på till exempel webbplatsen krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser. Sveriges Radio P4 har ett särskilt uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

VMA som SMS

VMA kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det här systemet har använts sen den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och tv. Systemet positionerar de mobiltelefoner som befinner sig i området och du behöver inte anmäla sitt nummer någonstans för att få meddelanden.

VMA i appar

Du kan få information om pågående VMA på flera olika sätt, bland annat via internet och i några olika appar som du kan ladda ned till din smarta mobiltelefon.

De appar som förmedlar VMA är bland annat Krisinformation, Sveriges Radio och SOS Alarm. Information om hur dessa fungerar kan du läsa på respektive webbplats.

Hesa Fredrik – varningssystem utomhus

Systemet för utomhusvarning, Viktigt Meddelande, som populärt kallas för ”Hesa Fredrik”, finns för att varna allmänheten både under höjd beredskap och i fredstid.

Det finns cirka 4 200 varningsanläggningar fördelade på 234 av landets 290 kommuner. De kommuner som har utomhusvarning är de som var krigsmål under andra världskriget samt nya kommuner som har blivit det eller har farlig verksamhet och därmed behöver kunna varna allmänheten utanför anläggningens ansvarsområde.

Det är MSB som äger systemet för utomhusvarningen. På uppdrag från MSB sköter kommunen om drift och underhåll, samt ansvarar även för utplaceringen av de ljudsändare som finns i kommunen. Ljudsändarna sitter främst i kommunens tätort, men kan även förekomma på andra ställen i kommunen. Ljudsändarna sitter vanligtvis på taken till offentliga byggnader. Systemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.

Via MSB:s kartportal kan du hitta de ljudsändare som finns i Sverige. Nyligen installerade ljudsändare kan saknas på kartan MSB:s kartportal över ljudsändare

Vad ska jag göra om jag hör Hesa Fredrik?

När du hör varningstutan Hesa Fredrik ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och ta reda på mer information genom att till exempel lyssna på Sveriges Radio P4, titta på SVT eller gå in på webbplatsen krisinformation.se

Vem beslutar om att VMA ska sändas?

På kommunal nivå är det Räddningstjänsten som beslutar om att VMA ska sändas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.