Grundläggande brandutbildning

Bränder orsakar stora skador varje år och därför blir arbetet med de förebyggande insatserna allt viktigare.

Kursen syftar till att höja kunskapen om förebyggande brandskydd, ge ökad medvetenhet om de vardagliga farorna samt ge kunskaper i brandsläckning.

Kursinnehåll

  • Samhällets risksyn – Lagstiftningar – Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Brandkunskap – Brandtriangeln – Brandförlopp – Bedömningar – Agerande
  • Brandförebyggande åtgärder ­ – Brandorsaker ­– Organisation SBA
  • Byggnadstekniskt brandskydd – Brandceller – Utrymningsvägar
  • Larmvägar – Brandvarnare – Utrymningslarm – Larmning 112 – Automatiskt brandlarm
  • Praktik – Användning av släckutrustning.

Målsättning och syfte

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs kunna förebygga brand, kunna skydda sig själv och sina närmaste samt minska konsekvenserna av en brand eller ett brandtillbud.

Målgrupp

Företag, skolor och föreningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.