Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Hjärt- och lungräddning (D-HLR) med hjärtstartare Vuxen

Varje år dör cirka 15 000 personer i hjärtstopp. Kunskaper i hjärt- och lungräddning (D-HLR) kan bidra till att många personer kan räddas till livet om det utförs i ett tidigt skede.

Med relativt enkla medel kan man upprätthålla liv med hjälp av mun till mun-andning och hjärtkompressioner tills ytterligare hjälp finns att få.

Kursinnehåll

  • Hjärt- och lungräddning, HLR 30:2
  • Information om hjärtstartare
  • Stabilt sidoläge
  • Höga andningshinder
  • Organisera och agera på en olycksplats, larma

Målsättning/syfte

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra hjärt- och lungräddning och alarmering. Efter genomförd och godkänd kurs utfärdas ett kompetensbevis.

Målgrupp

Allmänheten, olika typer av organisationer och företag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.