Organiserat friluftsliv

Det är möjligt att arrangera friluftslivsaktiviteter ute i naturen. Då har arrangören särskilt ansvar och behöver ha god kunskap om allemansrätten.

Det är mycket bra om du som arrangör kontaktar markägare som påverkas. Om verksamheten orsakar skador på naturen eller besvär för markägaren får arrangören inte längre använda marken på det sättet.

Samråd krävs ibland

En verksamhet som kan förändra eller påtagligt påverka naturmiljön kräver samråd med länsstyrelsen eller kommunen. Om det behövs kan länsstyrelsen kräva att arrangören förebygger skador på naturmiljön. Eventuellt kan verksamheten förbjudas av länsstyrelsen eller kommunen. Om en verksamhet orsakar skada kan en arrangör bli skyldig att betala skadestånd. Du kan läsa mer i Miljöbalken.

Du som arrangerar organiserade aktiviteter på annans mark har skyldighet att:

 • Skaffa kunskap om allemansrätten.
 • Informera deltagarna om allemansrätten och det ansvar som följer med den.
 • Genomföra skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra besvär.
 • Välja lämplig plats för verksamheten för att förebygga risken för skador och andra besvär. Samråd kan behövas för ”kringaktiviteter” som kan komma att påverka naturmiljön (Miljöbalken 12 kapitlet 6§). Att uppföra ett tältläger (även tillfälligt) är ett exempel på en kringaktivitet.

Vid samråd med Höörs kommun behöver kommunen ha information om:

 • Typ av aktivitet
 • Området
 • Datum
 • Tid
 • Beskrivning av aktiviteten
 • Beskrivning av området, karta
 • Markägare som påverkas
 • Friluftsaktiviteter som påverkas
 • Antal förväntade deltagare
 • Parkeringsmöjligheter
 • Toalettmöjligheter
 • Behov av andra friluftsanläggningar
 • Övrigt

Du hittar mer information på Naturvårdsverkets webbsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.