Båtar och båtplatser

För dig med båt erbjuder Höörs kommun möjlighet att anlägga den längs med en bad- och båtbrygga vid Sätoftasjön.

Intill bryggan finns plats för 40 båtar och du får tillgång till toalett, båtramp och badplats. Sjön har dessutom en stor variation av fiskar med möjlighet att få bland annat gös, abborre och gädda på kroken. Fiskekort krävs för att fiska och försäljningsplatser hittar du här.

Vid bad- och båtplatsen gäller sextimmarsparkering på anvisade platser. Bil med trailer hänvisas till markerade platser på Björkviksvägen. Använder du rampen för iläggning av din båt måste bil och trailer flyttas omedelbart efter att båten är sjösatt. Detta då rampen används av räddningstjänsten vid nödsituationer.

Är du intresserad av att hyra en båtplats fyller du i en anmälningsblankett som skickas eller mejlas till sektorn för Kultur, arbete och folkhälsa. 2021 kostar en båtplats 2650 kronor inklusive moms.

Anmälningsblankett hittar du i länklistan.

Ordningsregler

Sätofta bad- och båtplats avgränsas av tomtgränser samt 100 meter ut i vattnet från vattenlinjen. Under sommarhalvåret markerar vi gränsen med bojor i vattnet.

Endast du som har skrivit ett avtal med Höörs kommun, via sektorn för Kultur, arbete och folkhälsa, får använda dig av båt- och uppläggningsplatsen. Iläggningsrampen får däremot även nyttjas av dagsbesökare.

För att hålla badplatsen ren och säker får du inte fylla på bränsle vid bryggan eller förvara miljö- och brandfarliga vätskor i området.

De fullständiga ordningsföreskrifterna hittar du i länklistan.

Hyresbestämmelser

Om vädret tillåter iläggning och upptagning av båt får du förtöja den vid Sätofta båtplats under perioden 1 maj-15 oktober. Vi på kommunen gör återkommande kontroller av båtarnas förtöjning och skulle du då få en anmärkning måste du åtgärda felet.

Båten får vara max fem meter lång och väga mindre än 800 kilogram. De stora båtarna vill vi i första hand ha på bryggans vänstra sida.

Du måste ha din båt ansvarsförsäkrad och se till att den inte orsakar skada på andra båtar eller på bryggan. För att båten ska ligga tryggt förtöjd vid bryggan ska du använda fjäderryckdämpare i de ringar som finns monterade på bryggan.

Det är ditt ansvar som båtägare att ha koll på de fullständiga hyresbestämmelserna. Bestämmelserna hittar du i länklistan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.