Allemansrätten

Allemansrätten betyder att vi alla är välkomna ut i naturen. Men vi ska tänka på att varken störa eller förstöra!

Allemansrätten gäller både på land och i vatten och i den ingår både rättigheter och skyldigheter. Vi har tillgång till naturen, men vi har också skyldigheter som att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Vad innebär allemansrätten?

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad eller plockar bär i skogen. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Tänk på att markägaren är en viktig aktör. Visa hänsyn eller fråga om lov om du är osäker.

Allemansrätten – så fungerar den gällande mark och vatten:

 • Skogen. Jag skadar inte marken. Jag få inte gå genom en skogsplantering.
 • Vattenmiljö. Jag badar vid stranden, åker båt, förtöjer och övernattar något dygn i båten. Det går bra att förtöja båten tillfälligt vid någon annans brygga om det inte hindrar ägaren. Men inte om det är en tomt.
 • Åkermark. Jag går inte på åkern.
 • Betesmark. Jag stänger alltid grinden, skadar inte stängsel och stör inte djuren.
 • Skyddade områden. Jag håller koll på vad som gäller.

Allemansrätten – så fungerar den gällande aktivitet:

 • Blommor, bär, svamp och kvistar. Jag får plocka vilda blommor, vilda bär och svampar som inte är fridlysta. Jag plockar kottar, nötter, ris och kvistar från marken.
 • Camping. Jag får slå upp ett tält för något dygn men inte på jordbruksmark eller för nära bostadshus.
 • Husvagn. Jag får inte campa med husvagn eller husbil var jag vill. Sådan camping begränsas av terrängkörningslagen.
 • Skräp. Jag tar skräpet med mig eller lägger sopor i soptunnor. Jag får inte ställa sopor bredvid en full soptunna.
 • Hund. Jag tar hundar med mig i naturen. 1 mars – 20 augusti är djurlivet känsligt och därför får hundar inte springa lösa. Jag kollar om det råder kopplingstvång. Naturvårdsverkets information ”Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti”.
 • Ridning. Jag rider i skog och mark. Jag skadar inte marken. Jag rider inte i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder.
 • Cykling. Jag cyklar i naturen. Jag skadar inte marken. Jag cyklar inte i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder.
 • Grillning. Jag eldar eller grillar helst på avsedda platser om sådana finns. Jag kollar vilken brandrisk som råder. Jag släcker elden ordentligt och plockar undan efter mig.

Mer information om allemansrätten finns på Naturvårdsverket hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.