Specialkost och anpassade måltider i skola och förskola

En elevs behov av specialkost och anpassade måltider behöver anmälas till kommunens måltidsverksamhet.

Kommunens måltidsverksamhet serverar säkra måltider.  Matgäster som är i behov av specialkost eller anpassade måltider ska få detta tillgodosett på ett sätt som skapar trygghet i alla måltidens delar.

Vi erbjuder specialkost vid behov av avvikelser från normalkosten på grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi eller andra överkänslighetsreaktioner. Anpassade måltider erbjuds vid behov som har sin grund i diskrimineringslagen.

På Livsmedelverkets hemsida kan du läsa mer om specialkost och anpassade måltider i vård, skola och omsorg.

Vissa valmöjligheter utan anmälan

I grundskola erbjuds alltid ett vegetariskt alternativ och laktosfri mjölk utan krav på anmälan. Det är förbud mot nötter, mandel och sesamfrö i kommunens förskole- och grundskolerestauranger. Medhavd mat är ej tillåtet i skolrestauranger eller på förskolor.

Anmäl ditt barns behov av specialkost och anpassade måltider

Du som är vårdnadshavare för barn som har behov av specialkost och anpassade måltider anmäler det via vår e-tjänst Specialkost i förskola och skola. För att göra ansökan via e-tjänsten måste du signera med bankID. Du som inte har bankID kan kontakta måltidsverksamheten för att göra anmälan via blankett.

Intyg och utredning

För att få specialkost krävs giltigt intyg av läkare, dietist eller journalutdrag. Behöver en ny utredning göras erbjuds barnet den önskade kosten under tiden för utredning. Du behöver göra en anmälan för att skolan ska kunna erbjuda ditt barn den önskade kosten under utredningens gång. Du som redan har intyg bifogar den till din anmälan.

Rätten till specialkost kan upphöra

Rätten till specialkosten upphör om barnet under två veckors tid inte har ätit anmäld specialkost utan att meddela frånvaro. Vårdnadshavare får information och får då göra en ny anmälan.

Viktigt med ny anmälan vid byte av skola eller förskola

Har ditt barn bytt skola eller förskola under läsåret är det viktigt att du gör en ny anmälan om behov av specialkost och anpassade måltider.

Ändringar och avanmälan

Det är viktigt att du som är vårdnadshavare till barn med specialkost meddelar köket när specialkost ska upphöra och anmäler eventuella förändringar av specialkosten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.