Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Livsmedel och matförgiftning

Livsmedelsverkets beräkningar visar att cirka 500 000 fall av matförgiftning inträffar varje år, cirka hälften av dessa sker av mat lagad i hemmet. Om du blir matförgiftad efter att ha ätit ute ska du anmäla det till oss på kommunen.

Enligt lagstiftningen är alla livsmedelsföretag skyldiga att se till att personalen har tillräckliga kunskaper om hygien vid hantering av livsmedel. Företaget måste också ha rutiner som säkerställer att den mat som säljs är säker att äta.

Misstänkta matförgiftningar

Misstänker du att du har blivit matförgiftad när du ätit ute i Höörs kommun bör du snarast kontakta oss och göra en anmälan. Ju tidigare vi får din anmälan desto större möjligheter har vi att utreda vad som har hänt och förhindra att andra drabbas. Vår utredning kan inte starta innan vi får vetskap om den misstänkta matförgiftningen.

Vi behöver veta:

  • Var måltiden ägde rum, datum samt tid
  • Vad måltiden bestod av, inklusive dryck
  • Hur många som åt av den misstänka maten och hur många som blev sjuka
  • Datum och tidpunkt för insjuknandet
  • Symptom
  • Hur länge symptomen fanns kvar
  • Vad de drabbade ätit det senaste dygnet innan symptom uppstod samt om ni den senaste veckan ätit särskilt känslig mat, till exempel ostron och rå köttfärs
  • Om läkare har kontaktats
  • Era kontaktuppgifter

Klagomål

Klagomål gällande livsmedelshantering i Höörs kommun lämnas till miljöenheten. Det är bra om klagomålet även framförs till den verksamhet klagomålet gäller. Om du har köpt en vara som är dålig, kontakta i första hand butiken eller tillverkaren. Är du inte nöjd med bemötandet, kontakta oss.

Om du vill lämna ett klagomål gällande en livsmedelsverksamhet eller en vara är det bra att vara så specifik som möjligt. Vi behöver veta varför du inte är nöjd, inköpsställe, namnet på varan, tillverkare, datum och eventuellt löpnummer eller batchnummer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.