Djur och lantbruk

Djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdom och onödigt lidande. Om du misstänker att ett djur far illa ska du anmäla det till länsstyrelsen.

En anmälan om vanvård av djur kan du göra genom att ringa till länsstyrelsen i Skåne och prata med en djurskyddsinspektör. Är det akut och länsstyrelsen inte går att nå kan du ringa polisen på telefon 114 14.

Vi på kommunen har tillsynsansvar över djur som upplevs som störande i omgivningen, som exempelvis skällande hundar, lösspringande katter och skadedjur.

Krav på tillstånd

Vissa djur behöver du ha tillstånd för om du bor inom ett detaljplanelagt område. Det gäller till exempel ormar, getter, hästar och nötkreatur.

Tillståndet är personligt, och vissa villkor måste vara uppfyllda:

  • Att ingen störs av djuren
  • Att djuren tas om hand på ett lämpligt sätt ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt
  • Om du inte äger den aktuella fastigheten ska fastighetsägaren tillfrågas

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.