Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Djur och lantbruk

Djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdom och onödigt lidande. Om du misstänker att ett djur far illa ska du anmäla det till länsstyrelsen.

En anmälan om vanvård av djur kan du göra genom att ringa till länsstyrelsen i Skåne och prata med en djurskyddsinspektör. Är det akut och länsstyrelsen inte går att nå kan du ringa polisen på telefon 114 14.

Vi på kommunen har tillsynsansvar över djur som upplevs som störande i omgivningen, som exempelvis skällande hundar, lösspringande katter och skadedjur.

Djur inom detaljplanelagt område

Enligt de nya lokala hälsoskyddsföreskrifterna krävs det inget tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för att hålla djur som inte är sällskapsdjur (till exempel höns, orm eller minigris) inom detaljplanelagt område. Däremot ska du tänka på följande: Om det skulle bli klagomål från någon granne är miljö- och byggmyndigheten skyldiga att följa upp ärendet, vilket kan leda till olika åtgärder. Till exempel blir det ofta klagomål på galande tupp och då kan Miljö- och byggnadsnämnden förelägga om att du måste ta bort den. Det är alltid bra att prata med grannarna först innan du skaffar djur som inte är sällskapsdjur för att förebygga framtida klagomål.

Tänk även på att hålla rent så att du förebygger risken för möss och råttor. Foder och strömedel bör förvaras i täta behållare och gödsel ska hanteras på sådant sätt att inga näringsläckage kan ske till mark och vatten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.