Vatten och avlopp

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel som efter användning blir avloppsvatten. Avloppsvattnet måste renas innan det kommer ut i naturen igen.

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten sköts av Mittskåne Vatten som är ett samarbete mellan Hörby och Höörs kommuner. Syftet med samarbetet är bland annat att höja kvalitén, effektivisera verksamheten och öka säkerheten på vattentjänsterna.

Vill du veta mer om kommunalt vatten och avlopp är det Mittskåne Vatten du ska vända dig till.

Eget vatten och avlopp

Om du inte är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet har du enskilt dricksvatten och en enskild avloppsanläggning. Då ansvarar du själv för vattenkvaliteten i brunnen och att avloppet fungerar som det ska. Om du har frågor om dricksvatten från egen brunn eller eget  avlopp ska du kontakta miljöenheten.

VA-plan

Läs om VA-utbyggnadsplanen här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.