Vatten och avlopp

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel som efter användning blir avloppsvatten. Avloppsvattnet måste renas innan det kommer ut i naturen igen.

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten sköts av Mittskåne Vatten som är ett samarbete mellan Hörby och Höörs kommuner. Syftet med samarbetet är bland annat att höja kvalitén, effektivisera verksamheten och öka säkerheten på vattentjänsterna.

Vill du veta mer om kommunalt vatten och avlopp är det Mittskåne Vatten du ska vända dig till.

Om du har eget vatten och avlopp ska du kontakta miljö- och byggmyndigheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.