Kemikalier

Kemikalier är viktiga i vårt samhälle. Men användning av kemiska produkter och farliga ämnen i varor och material kan innebära miljö- och hälsorisker.

Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål är att skapa en giftfri miljö så att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Varningsmärke eller miljömärkt

Såväl i hemmet som på fritiden används en hel del olika produkter som är miljö- eller hälsoskadliga, som till exempel färger, lösningsmedel, bekämpningsmedel och oljor. I allmänhet är dessa varor försedda med orangefärgade varningsmärken.

I första hand bör du minska användningen av kemikalier och välja dem som är minst skadliga. Idag finns det möjlighet att välja allt fler produkter som är miljömärkta med exempelvis Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval.

Kemikalier lämnas på återvinningscentralen

Rester av kemikalier ska lämnas in till miljöstationen på en återvinningscentral. I Höör hittar du återvinningscentralen på Verkstadsgatan 3.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.