Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, ändra eller riva behövs ofta någon form av lov, tillstånd eller anmälan. Det är Tillstånds- och tillsynsnämnden som beslutar i ärenden som till exempel bygglov, marklov och rivningslov. Många enklare ärenden tas på delegation av Byggenheten.

Besluten styrs bland annat av plan- och bygglagen (PBL) samt gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.

Sök bygglov på nätet

Genom att använda tjänsten Mitt bygge kan du lämna in din ansökan om bygglov digitalt och sedan följa ditt ärende. För att kunna logga in behöver du en e-legitimation. På Mitt bygge kan du också läsa mer om hur en bygglovsansökan går till och vilka handlingar som krävs, utan att logga in.
Till tjänsten Mitt bygge

Har du ingen e-legitimation kan du även skriva ut och fylla i vår blankett om ansökan eller anmälan vid byggnation.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.