Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, ändra eller riva behövs ofta någon form av lov, tillstånd eller anmälan. Det är Tillstånds- och tillsynsnämnden som beslutar i ärenden som till exempel bygglov, marklov och rivningslov. Många enklare ärenden tas på delegation av Byggenheten.

Besluten styrs bland annat av plan- och bygglagen (PBL) samt gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. Tänk på att bifoga alla handlingar som krävs till din ansökan så att handläggningen går snabbare. Läs mer om handlingar som krävs för byggärende.

Sök bygglov på nätet

Vi gör om den digitala tjänsten för bygglovsansökan och e-tjänsten Mitt bygge kommer att ersättas. Från och med den 1 oktober kommer du därför enbart att kunna göra ansökan via blanketten Ansökan eller anmälan vid byggnation. Blanketten hittar du på sidan Självservice under rubriken Bygga och bo.

Du som har ett pågående ärende i tjänsten Mitt bygge kan följa det i e-tjänsten till och med den 30 november. Vid frågor gällande ditt ärende efter detta datum kan du mejla tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se eller den handläggare som blivit tilldelad ditt ärende.

Till tjänsten Mitt bygge

Posta blanketten Ansökan eller anmälan om byggnation till:
Tillstånds- och tillsynsnämnden
Box 53
243 21 Höör

Ansökan kan även skickas via e-post till:
tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.