Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Natur i Höörs kommun

I Höörs kommun finns mycket värdefull natur. Här finns allt från småskaliga odlingslandskap med stora ekar till sjöar och gammelbokskogar.

Kommunen ligger i ett gränsland mellan jordbrukslandskap och skogsbygd och många olika typer av natur och landskap finns representerade. Någon har sagt att Höör är som ett Sverige i miniatyr, där bara fjäll och hav fattas.

Skyddad natur

I Höörs kommun finns 17 naturreservat. Du kan läsa mer om reservaten på kommunens hemsida.

Hitta ut

Det är lätt att hitta ut i naturen! I Höörs kommun finns en mängd vandringsleder, möjlighet till fiske, paddling och annat friluftsliv. På kommunens hemsida kan du hitta mer information om friluftsliv och motion.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.