Bredband och fiber

Det kan se olika ut för dig som vill ansluta din fastighet till fibernätet beroende på var i kommunen du bor. Aktuell fiberleverantör kontaktar dig när det finns möjlighet att ansluta din fastighet till ett fibernät.

Nya aktörer och bidrag från Post- och telestyrelsen (PTS)

Open Infra har fått projektstöd för att bygga ut fibernätet på adresser i Hallaröd med omnejd och adresser i Jularp med omnejd.

Om du bor i ett område aktuellt för ett landsbygdsprojekt tar fiberleverantören själv kontakt med dig som är fastighetsägare. Kommunen och Open Infra har skickat ut ett informationsbrev till berörda adresser i och omkring Hallaröd och Jularp.

En annan fiberleverantör, IP-Only har sökt stöd för att bygga ut fibernät inom Höörs kommun.

Telia och Öppen Fiber

De flesta medborgare i Höör bor i områden där Telia har byggt ut fibernätet. Gör en sökning på Telias hemsida för att se om det är möjligt att ansluta din bostad till Telias öppna fibernät.

Bor du i ett område där Telia har byggt ut kommer du att få anslutningserbjudande från Telia per post när det blir aktuellt med fiberanslutning på din adress.

Du som är ansluten till Telias öppna fibernät kan göra en sökning på Bredbandswebben för att se vilka tjänster du har tillgång till.

Konsumentvägledning

Höörs kommun uppmanar dig att endast teckna avtal där avtalsvillkoren medger betalning först vid färdig installation. Färdig installation innebär att anslutningen ska fungera och göra det möjligt för dig att koppla upp dig mot internet.

I övrigt är det viktigt att tänka på exakt vad som ingår i priset – nöj dig inte med ”allt ingår” utan be säljaren att precisera även det som inte ingår. I ”Vägledning om fiber” där du kan läsa mer om Konsumentverkets syn på vissa aspekter som rör anslutning av fiber till konsumenters hus.

Varför ska jag ansluta mig till fibernätet?

Fiber och bredbandsuppkoppling blir allt viktigare i vardagen. En fiberanslutning ger dig tillgång till mycket höga överföringshastigheter med hjälp av optiskt ljus. Fiber är idag den teknik som ger den högsta hastigheten och den bästa driftsäkerheten. Mobila alternativ har den stora nackdelen med avtagande signalstyrka i direkt förhållande till avståndet ifrån närmaste mast.

Höörs kommun hjälper till med information

Höörs kommun hjälper gärna till med att förmedla information om anslutningsmöjligheter. Kommunen har inget eget bredbands- eller fibernät och kan inte erbjuda fiber- eller bredbandsanslutning till invånare i Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.