Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Sjöar och vattendrag

I Höörs kommun finns alltifrån den stora Ringsjön till den lite mindre Vaxsjön. De omges med varierande natur och vid flera av dem finns det möjlighet att ta ett svalkande dopp i.

Sverige är oerhört rikt på vatten. I hela landet finns ungefär 100 000 sjöar större än en hektar. Totalt täcker de cirka 9 % av landets yta. Här finns också flera hundra tusen kilometer med små och stora vattendrag. Höörs sjölandskap kännetecknas av Ringsjön i söder som är en typisk grund slättsjö medan det finns skogssjöar i de norra delarna av kommunen. Två av de större vattendragen i kommunen är Rönne å och Höörsån.

Sjöar och vattendrag har en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Samtidigt så använder vi människor vattnet på en mängd olika sätt. Här uppstår ibland konflikter mellan vår önskan att utnyttja vattenresurserna och att vilja skydda och bevara dem.

Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål är ”Levande sjöar och vattendrag”. Enligt målet ska sjöar och vattendrag vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.

Människans användande av vattenmiljöerna behöver därför ske så att miljön i och runt sjöarna kan bevaras. Vi måste också se till så att resurserna nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Restaurering av Ringsjön

Under flera år var Ringsjön drabbat av föroreningar från verksamheter i närheten. 1980 bildades en kommitté för att se om det gick att förbättra miljön i sjön. Flera projekt har sedan dess gjorts för att förbättra vattenkvalitén vilket har lett till en stor förbättring. Läs mer på Ringsjöns vattenråds hemsida. 

Reservvattentäkt

Sydvatten ger i nuläget dricksvatten från Bolmen och Vombsjön till invånare i flera skånska kommuner. Om något skulle hända med dessa sjöar kommer vatten istället tas från Ringsjön.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.